Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Артерийн даралт бууруулах эм

Артерийн даралт бууруулах эм

1.     Гемитон, Хлофазолин, Клонидин

Rp: Clonidin hydrochloride 0.000075

D.t.d.N 50 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 3 удаа ууна.

2.     Допегит, Метилдопа

Rp: Methyldopi 0.25

D.t.d.N 20 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2-3 удаа ууна.

3.     Адельфан Эзидрекс-К

Rp: Tab <Adelphan-esidrex-K> N30

D.S. 1 ширхгээр өдөрт 1-3 удаа хоолны дараа ууна.

4.     Неокристипин

Rp: Tab <Neocrystepinum> N30

D.S. 1 ширхгээр өдөрт 1 удаа буюу өнжөөд ууна.

5.     Агегексан

Rp: Tab <Atehexal> N30

D.S. 1 ширхгээр өдөрт 1 удаа ууна.

6.     Каптоприн-Денк

Rp: Methyldopi 0.025

D.t.d.N 10 in tab

S. ½-2 ширхгээр өдөрт 3 удаа ууна.

7.     Энап, Эналаприл

Rp: Enalaprili 0.01

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 1-2 удаа ууна.

8.     Энап-Н

Rp: Tab <Enap H> N20

D.S. 1 ширхгээр өдөрт 1-2 удаа ууна.

9.     Энап, Эналаприл

Rp: Sol.Enalaprili 0.1259-1ml

D.t.d.N 10 in amp

S. 1.25мг-р 6 цагийн зайтай судсанд тарина.

10.  Энап-Н

Rp: Tab <Enap H> N20

D.S. 1 ширхгээр өдөрт 1-2 удаа ууна.

11.  Энап-НL

Rp: Tab <Enap HL> N20

D.S. 1 ширхгээр өдөрт 1-2 удаа ууна.

12.  Каптоприл+HCT

Rp: Tab <Captopril+HCT Denk> N10

D.S. 1/2 -1 ширхгээр өдөрт 1 удаа бага зэргийн шингэнээр даруулж ууна.

13.  Инхибейс, Цилазаприл

Rp: Cilazapril 0.0025

D.t.d.N 10 in tab

S. Өдөрт 1 удаа тогтмол тогтсон 1 цагт ууна.

14.  Лизиноприл

Rp: Lisinoprili 0.01

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 1 удаа ууна.