Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Бөөр судлал

Бөөр 
судлал  Бөөр судлал

 

       Бөөрний чоцмог дутагдал (ARF-acute renal failure)  

       Архаг пиелонефрит  

       Архаг пиелонефрит  

       Шээсний замын халдвар  

       Бөөрний чулуу (Nephrolithiasis)  

       Шээсний замын бөглөрөл  

       Периаортит (Ретроперитонеаль фиброз)  

       Гломерулонефрит (ГН)  

       Нефроз хам шинж  

       Бөөрний архаг дутагдал  

       Бөөрний нөхөн сэргээх эмчилгээ  

       Интерстициаль нефрит ба нефротоксин 

       Бөөрний сувганцрын эмгэгүүд