Анагаах Ухааны сайт - Бөөрний сувганцрын эмгэгүүд
Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Бөөрний сувганцрын эмгэгүүд

Бөөрний сувганцрын эмгэгүүд

Бөөрний чихрийн бус шижин: нь бөөрний вазопрессинд мэдрэг чанар нэмэгдэж полиури, гипернатриеми, уремигаар илэрнэ. Энэ эмгэг нь анхдагч (Ххромосомоор дамжсан) ба хоёрдогч буюу дараах шалтгаануудаар үүсгэгдсэн байна.

Үүнд:

• Эмийн бэлдмэл (литиум ба шээс хөөх эмнүүд)

• Бодисын солилцооны өөрчлөлтүүд (гипокалиеми, гиперкальциеми)

• Бөөрний сувганцар болон завсрын эдийн эмгэгүүд (хэсэгчилсэн бөглөрөл, пиелоннефрит, бөөрний кистоз, грануломатозный эмгэг, хадуур эст цусны эмгэг)

Фанконийн хам шинж