Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Бронхийн багтрааны үед хэрэглэх эм

Бронхийн багтрааны үед хэрэглэх эм

1.     Эуфиллин, Аминофиллин

Rp: Sol.Aminophyllini 2.4%-10ml

D.t.d.N 10 in amp

S. 0,9%-ын NaCl-ын уусмалаар шингэлж судсанд аажим тарина.

2.     Эуфиллин, Аминофиллин

Rp: Aminophyllini 0,15

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2-3 удаа ууна.

3.     Теотард, Теофиллин

Rp: Teophyllini 0,2

D.t.d.N 40 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2 удаа ууна.

4.     Теотард, Теофиллин

Rp: Teophyllini 0,35

D.t.d.N 40 in caps. gel

S. 1 ширхгээр өдөрт 1-2 удаа ууна.

5.     Теофедрин

Rp: Tab <Theophedrinum> N10

D.S. ½-1 ширхгээр өдөрт 1-2 удаа ууна.

6.     Беклометазон

Rp: Beclometazoni dipropionatis 10ml

D.S. Аэрозолиор амьсгалын зам руу шүршиж өдөрт 2-4 удаа хэрэглэнэ.

7.     Кетотифен

Rp: Ketotifeni 0,001

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр өдөрт 2 хооллох үед ууна.

8.     Интал, Натрийн кромоглицат

Rp: Natrii cromoglycici 0,02

D.t.d.N 10 in caps. gel

S. Тусгай утуурын тусламжтайгаар амьсгалын замаар хэрэглэнэ.

Ясны