Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Дотоод шүүрэл

Дотоод 
шүүрэл  Дотоод шүүрэл

Нэгдүгээр хэв шинжийн чихрийн шижин  

Чихрийн шижингийн II хэв шинж    

Чихрийн шинжинтэй өвчтөнд үзүүлэх тусламж  

Чихрийн шижингийн хөл ба нейропати

Цусны сахар багасах  

Бамбайн хордлого  

Бамбайн дутмагшил (микседема)  

Далд шинж бүхий бамбайн дутмагшил  

Паратироид даавар ба гиперпаратироидизм  

Гипопаратироидизм  

Кушингийн хам шинж  

Кушингийн хам шинжийг батлах  

Аддисоны өвчин  

Альдостерон ихсэх хам шинж  

Феохромоцитома  

Үсжих, эрших, хөх ургах, бэлгийн сулрал  

Гипопитуитаризм  

Өнчин тархины хавдрууд  

Цусанд пролактин ихсэх  

Акромегали