Tag Board
200

Эрүүл мэнд

ГВБ болзошгүйг үнэлэх сорил

Эмнэлзүйгээр ГВБ болзошгүйг үнэлэх сорил

Хорт хавдар (хөнгөвчлөх эмчилгээтэй эсвэл сүүлийн 6 сарын турш эмчилгээ хийлгэж байгаа)

1 оноо

 

Доод мөчдийн саа, саажил эсвэл хөл татлага сойлттой байгаа

1 оноо

Цараатай мэс засал хийлгэсэн юмуу сүүлийн 4 долоо хоногт 3 хоногоос илүү хугацаагаар чанд хэвтрийн дэглэмд байгаа

1 оноо

 

Гүний венийн дутмагшлаас улбаатай хэсэг газрын ужигарсан өөрчлөлт

1 оноо

Хөл хавдаж байсан өчиг

1 оноо

Хоёр хөлний шилбэний тойрог 3см илүү ялгаатай байгаа (хянганы төвгөрөөс доош 10 см-т хэмжихэд)

1 оноо

 

Хөвсгөр хаван (дарахад хонхойх)

1 оноо

Өнгөц венийн судасны салаа тодрох (хөлийн венийн судасны өргөсөл биш)

1 оноо

ГВБ-өөс өөр онош байх магадлалтай

-2 оноо

3-аас дээш оноо – магадлал өндөр

1-2 оноо - магадлал дунд зэрэг

1 ба түүнээс бага - магадлал бага гэж тус тус үнэлнэ.