Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Хавдар судлал

Хавдар судлал   Хавдар судлал 

 

Хүндэрсэн хорт хавдрын шинж тэмдгийг хянах

Давсагны хавдар  

Хөхний хавдар  

Бүдүүн гэдэсний аденокарцинома  

Ходоодны хавдар  

Улаан хоолойн хавдар  

Бамбай булчирхай хавдар