Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Оношлогоо

Оношлогоо:

1. Асуумж

2. Эмнэл зүйн шинж тэмдэг

3. Цэврүүний ёроолоос наалдац бэлтгэн цитологийн шинжилгээ хийх: Тцанкийн (акантолизисын) эс илрүүлэх

4. Эдийн шинжилгээ: эпидермисийн дунд цэврүү байх

5. Биохимийн шинжилгээ

6. Иммунологийн шинжилгээ

7. Цусны ерөнхий шинжилгээ

8. Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Ялгах оношлогоо:

Ердийн цэврүүтэх өвчин, Дюрингийн герпес хэлбэрийн дерматит

ба цэврүүт пемфигоидын ялгах оношлогоо

      Олон хэлбэрт шүүдэст улайрлын цэврүүт хэлбэр

      Лайеллын хам шинж

      Цэврүүтэх өвчний бусад эмнэл зүйн хэлбэрүүд