Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Үргэлжлэл....

Үргэлжлэл....

Хумсны бужуу үлд

      Хумсанд улаан хүрэн толбо үүснэ. Хяргагч үлдийг бодоход хумс гэмтэх нь ховор.

      Гэмтэл нь хумсны захаас эхлэнэ.

      Цаашдаа хумс нь зузаарч өөрийн гэсэн хэлбэр дүрсээ алдана.

      Хумс нь өнгөө алдаж, овон товон áîëæ áарзгар гадаргуóтай болно.

      Зузаарсан хумс нь хэврэгшин захаасаа эмтэрч үйрч унана.

 Бужуу үлдийн үе дэх харшлын тууралт. Микро-спорид (фитиды)

      Арьс, хуйхны идээт нэвчдэст хэлбэрүүдийн үед голдуу тохиолдоно.

      Бужуу үлдийн голомтот тууралтаас гадна бүх биеэр улаан өнгөтэй гүвдрүүт ба толбон тууралт гарна.

Оношлогоо

Шинжилгээ

Мөөгөнцөрийн шинжилгээ (микроскопийн болон өсгөврийн)

Микроскоп шинжилгээнд мөөг илэрнэ. Өсгөвөр шинжилгээнд M. canis ургана.

Люминесцент лампаар харах

Вудè лампаар харахад гэрэлд урвал өгч ойж ногоон өнгөтэй харагдана.

Цусны ерөнхий шинжилгээ

Цусны ерөнхий шинжилгээнд арьсны өнгөц хяргагч үлд, толгойн хяргагч үлд, өнгөц хэлбэрийн хяргагч үлдийн үед онцын эмгэг өөрчлөлт илрэхгүй. Нэвчдэст, идээт хэлбэрийн үед лейкоцитоз, ÑÎÝ

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Шээсний шинжилгээнд нэвчдэст, идээт хэлбэрт шээсэнд илрэх эмгэг өөрчлөлтүүд гарч болно.

Биохимийн шинжилгээ

Мөөгөнцрийн эсрэг антибиотик ууж байгаа үед биохимийн шинжилгээг зайлшгүй хийнэ.