Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Шинжилгээ

Зайлшгүй хийх шинжилгээ

Мөөгөнцөрийн шинжилгээ (бактериологийн болон тэжээлт орчинд ургуулах)

Шинжилгээнд мөөг Pityrosporum orbiculare-р илэрнэ

Иодын сорил

   3%-èéí Tincturae iodi голомтонд түрхэхэд хайрстай хэсгүүдэд иодын шингээлт нэмэгддэг.

Люминесцент лампаар харах.

   Вудын лампаар гэрэлтүүлэхэд гэрлийн ойлт өгч алтан шар өнгийн гэрлийн урвал өгнө.

 Ялгах оношлогоо

2 дугаар үеийн тэмбүүгийн толбон тууралтууд

Серологи шинжилгээ эерэг гарна. Гуужилт үгүй. Бие биедээ шилжиæ, уусаж томрохгүй.

Хайрст үлд

Хайрст үлдийн гурвал шинж (+)

Шинжилгээнд үүсгэгч мөөг илрэхгүй

Эритразм

Голдуу цавь, суга, хөлийн салаагаар гардаг. Тууралт нь том. Мөөг илрэхгүй. Бактерийн гаралтай. Вудын лампаар харахад цусан улаан өнгийн ойлт өгнө.

Витилиго

Гуужилт үгүй. Бальзерын сорил (-)

Ягаан үлд

Тамхины цаасны шинж (+)

"Эх толбо” (+)