Анагаах Ухааны сайт - Булцуу саа (уртавтар тархины саа)
Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Булцуу саа (уртавтар тархины саа)

Булцуу саа (уртавтар тархины саа)

Тархины баганын хөдөлгөөний бөөмүүдийн үйл ажиллагаа алдагдсанаас хэлний болон залгих/зажлах,=+9 нүүрний булчингийн саажилтаар илрэх хамшинжийг булцуу саа буюу уртавтар тархины саа гэнэ.

Эмнэлзүй

Эмнэлзүйн илрэл нь доод хөдөлгөгч нейроны гаралтай сул саа байх бөгөөд хэлний булчин татвалзах (Бүлэг 3, чийгийн хорхой мөлхөх мэт), эрүүний рефлекс хэвийн буюу үүсэхгүй, хэл яриа бүдэг, сөөнгө, гуншаа болох сонгомол шинжээр тодорхойлогдоно.

Шалтгаан