Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Ясны сийрэгжилтийг багасгах эм

Ясны сийрэгжилтийг багасгах эм

1.     Кальци фосфо С

Rp: Tab <Calcium phosphor C> N10

D.S. 1-2 ширхгээр өдөрт 3-4 удаа ууна.

2.     Идеос

Rp: Tab <Ideos> N15

D.S. 1 ширхгээр өдөрт 2 удаа өглөө, орой ууна.

3.     Бонефос, Клодроний хүчил

Rp: Ac. Clodronici 0.4

D.T.d.N 10 in caps.gel

S. Өдөрт 1,6-2 грамм хэрэглэх ба 1 удаа хэрэглэвэл өглөөь 2 удаа хэрэглэвэл өглөө өлөн үедээ болон оройн хоолноос 1,5 цагийн дараа ууна.

4.     Бонефос, Клодроний хүчил

Rp: Sol.Ac. Clodronici 6%-5ml

D.T.d.N 5 in amp

S. 0,9%-ийн NaCl-ын уусмалаар шингэлж 2-5 мг/кг тунгаар 3-5 цагийн турш судсанд дуслаар тарина.