Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Хоол боловсруулах

Хоол боловсруулахХоол боловсруулах 


       Залгилтын хямрал  

       Диспепси ба шархлаа  

       Дотор муухайрах ба бөөлжих  

       Ходоод-улаан хоолойн сөргөө өвчин  

       Өрцний ивэрхий  

       Суулгалт  

       Баас хатах  

       Шарлалт  

       Ходоод гэдэсний дээд хэсгээс цус алдах  

       Bарикозын цус алдалт  

       Элэгний дутмагшил  

       Цирроз  

       Төрөлхийн гемахроматоз  

       α1-антитрипсиний дутал  

       Вильсоны өвчин  

       Анхдагч билиар цирроз  

       Анхдагч склерозот холангит  

       Аутоиммун гепатит  

       Элэгний хавдар  

       Шархлаат колит  

       Кроны өвчин  

       Гэдэс цочролын хамшинж  

       Нойр булчирхайн өмөн хавдар  

       Нойр булчирхайн өмөн хавдар  

       Карциноид хавдрууд  

       Ходоод гэдэсний шингээлт муудах