Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Эмнэлзүй, бодит үзлэг

Эмнэлзүй, бодит үзлэг

Анамнез

·         Давсаг-шээлүүрийн рефлюкс нь ихэнх тохиолдолыг пренатал үеийн хэт авиан илэрцүүд дээр үндэслэн магадлаж болно.

§  Архаг пиелонефриттэй өвчтөнүүд нь дараах өгүүлэмжтэй байдаг:
- Халууралт
- Сул дорой биетэй
- Дотор муухайрна, бөөлжинө
- Цавьны өвдөлт эсвэл дисури

§  Зарим хүүхдүүдэд өсөлтийн дутагдал илэрч болно.

Бодит үзлэг

Дараах зүйлс тэмдэглэгдэж болно:
- Гипертензи
- Залуу хүүхдүүдэд өсөлтийн дутагдал
- Цавь орчмоор эвгүйрхэх