Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Мэс засал

Мэс засал  
      Мэс засал

Мухар олгойн цочмог үрэвсэл  

Нойр булчирхайн цочмог үрэвсэл  

Артерийн судасны цүлхэн ба хуурах  

Дивертикулын өвчин  

Цөс чулуужих  

Мөчдийн цусан хангамжийн дутмагшил  

Гэдэсний цусан хангамжийн хомсдол  

Мөчдийн цусан хангамжийн дутмагшил  

Гэдэсний түгжрэл  

Гүний венийн судасны бөглөрөл  

ГВБ болзошгүйг үнэлэх сорил