Tag Board
200

Эрүүл мэнд

Фторхинолины уламжлал

Фторхинолины уламжлал

1.     Ципринол, Ципроденк, Ципфласт-500

Rp: Ciprofloxacini 0.5 (0.25, 0.75)

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр 12 цагийн зайтай ууна.

2.     Ципринол, Ципрофлоксацин

Rp: Sol.Ciprofloxacini 1%-10ml

D.t.d.N 10 in amp

S. Судсанд тарина.

3.     Ципринол, Ципрофлоксацин

Rp: Sol.Ciprofloxacini 0,2%-100ml

D.t.d.N 10

S. Судсанд  дуслаар тарина.

4.     Нолицин, Норфлоксацин

Rp: Norfloxacini 0.4

D.t.d.N 10 in tab

S. 1 ширхгээр 12 цагийн зайтай ууна.

5.     Офлоксацин

Rp: Ofloxacini 0.2

D.t.d.N 10 in tab

S. ½-2 ширхгээр 12 цагийн зайтай ууна.

6.     Офлоксацин

Rp: Sol.Ofloxacini 0.2%-100ml

D.t.d.N 5

S. Судсанд дуслаар тарина.